Quản lý tài khoản
17/09/2016

Phần này hướng dẫn bạn cách thức quản lý tài khoản Amobi bao gồm cách đăng ký và đăng nhập để trở thành thành viên developer của Amobi. Sau bước này bạn chính thức trở thành thành viên của cộng đồng Amobi.

 

 

 

Đăng ký tài khoản


 

Bước 1: Đăng ký

 

Truy cập vào website http://www.amobi.vn để đăng ký tài khoản bằng cách nhấn nút đăng ký. Chú ý, bạn phải nhập đầy đủ thông tin cá nhân: Họ tên, số điện thoại, email, số CMND hoặc giấy phép ĐKKD, Ngân hàng và chi nhánh ngân hàng cũng như số tài khoản của bạn. Điều này sẽ giúp chúng tôi thanh toán và hỗ trợ cho bạn tốt hơn.

 

Hình 1: nhấn nút đăng ký ở trang chủ

 

Bước 2: Kích hoạt qua email

 

Kiểm tra email àm bạn đã dùng để đăng ký tài khoản, Amobi sẽ gửi mail mời bạn kích hoạt. Hãy mở mail và làm theo hướng dẫn để kích hoạt.

 

Bước 3: Đăng nhập vào tài khoản

 

Sau khi kích hoạt tài khoản, bạn có thể đăng nhập với tên đăng nhập và mật khẩu của bạn. Hướng dẫn chi tiết về phần đăng nhập ở phần dưới đây.

 

 

Đăng nhập Amobi


 

Bước 1:

 

Bạn truy nhập trang chủ Amobi và click vào nút đăng nhập như hình bên trái dưới đây.

 

Bước 2:

 

Màn hình chuyển sang đăng nhập, bạn điền tên truy nhập vào ô tài khoản và mật khẩu vào ô mật khẩu như hình bên phải ở dưới đây. Tên truy nhập và mật khẩu của bạn đã được tạo từ bước đăng ký tài khoản 

 

Hình 2: nhập tên đăng nhập và mật khẩu

 
Bước 3:
 
Sau khi đăng nhập, bạn vào màn hình bảng điều khiển dashboard như hình dưới đây!
 
Hình 3: Màn hình điều khiển (dashboard) sau khi đăng nhập thành công
 
 
 

 

Trong trường hợp quên mật khẩu, bạn làm như sau để lấy lại

1. Từ trang chủ Amobi.vn, nhấn đăng nhập
2. Nhấn quên mật khẩu
          a. Nhập email mà bạn đã dùng để đăng ký tài khoản
          b. Nhập mã an toàn giống như đoạn text bên cạnh
          c. Nhấn nút "Khôi phục mật khẩu"
3. Amobi.vn sẽ gửi vào email của bạn mật khẩu

 

Hình 4: Khôi phục mật khẩu

 

 

Đổi mật khẩu


 

Sau khi đăng nhập

1. Trên thanh menu, vào Quản lý thông tin > Đổi mật khẩu
2. Bạn nhập vào mật khẩu hiện tại và mật khẩu mới muốn đổi
3. Chú ý: Nhập lại mật khẩu mới lần nữa vào ô nhập lại đảm bảo an toàn.
4. Nhập chính xác mã an toàn.

 

Hình 5: Thay đổi mật khẩu

 

 

Thay đổi thông tin tài khoản


 

Sau khi đăng nhập

1. Trên thanh menu, vào Quản lý thông tin > Thay đổi thông tin tài khoản
2. Trên màn hình, nhập các thông tin cần thay đổi
3. Chú ý: hãy nhập đầy đủ các thông tin hành chính và cá nhân giúp chúng tôi liên hệ bạn tốt hơn, đặc biệt là số điện thoại

 

Hình 6: Thay đổi thông tin tài khoản

 Tin liên quan