Mobile WEB - đặt banner Amobi
17/09/2016

Phần này hướng dẫn bạn đặt banner của Amobi lên Mobile WEB / WAP của bạn. Cách tích hợp dễ dàng với thời gian tích hợp rất ngắn, chỉ 5 phút.

 

Trước hết bạn cần đăng ký tài khoản nếu chưa có hoặc đăng nhập nếu đã có tài khoản rồi. Bạn có thể xem hướng dẫn về quản lý tài khoản chi tiết hơn tại đây

 

Sau đó bạn có 2 bước chính phải làm khi tích hợp banner Amobi vào site của bạn:

 

 

 

 

 

 

Đăng ký WEB / WAP site của bạn


 

Nếu bạn đã đăng ký website trước đó rồi, bạn có thể chuyển qua bước tích hợp banner Amobi vào trang của bạn luôn.

1. Chọn Widget website > Đăng ký website, màn hình hiện như hình 1.
2. Nhập thông tin về website bao gồm
          a. Tên miền: giúp chúng tôi xác định bạn để hỗ trợ tốt hơn
          b. Xác minh website: giúp chúng tôi tránh những site mạo danh bạn. (theo hướng dẫn).

 

Hình 1: Màn hình đăng ký Mobile WEP / WAP site

 

 

 

Tích hợp banner Amobi


 

1. Chọn Widget website >  Đăng ký widget, màn hình như hình 2
2. Khai báo thông tin widget
          a. Tên vùng quảng cáo: nhập top, chân trang, header, footer, do bạn quyết định.
          b. Chọn wap đặt widget: chính là địa chỉ web đã tạo trước
          c. Kích thước.
3. Nhấn "Lưu và tạo mã nhúng"
4. Lấy đoạn mã nhúng bạn nhận được đưa vào mã HTML, tại vị trí thích hợp trên site của bạn.

 

Hình 2: Màn hình đăng ký widget web

 Tin liên quan