Các loại banner
17/09/2016

Amobi cung cấp sẵn nhiều loại hình quảng cáo khác nhau giúp bạn tối ưu hóa nguồn thu từ quảng cáo cũng như đặt Amobi sống chung cùng các hệ thống quảng cáo khác.

 

1. Mobile TVC (Video Ads)  
 

Một đoạn Video TVC 15 đến 30 giây được chạy khi mở ứng dụng hoặc khi mở các nội dung bên trong ứng dụng. Diện tích Video TVC phủ kín hoàn toàn màn hình điện thoại mang lại ấn tượng mạnh với người dùng.

 

Nhờ đó người dùng sẽ nhận diện thương hiệu và sản phẩm dịch vụ rõ ràng hơn và click để tìm hiểu thông tin nhiều hơn.

 

 

 

2. Banner Fullscreen  
 

Banner ảnh có thể kèm theo rich-media được mở khi bắt đầu sử dụng ứng dụng hoặc chèn giữa các nội dung của ứng dụng. Diện tích banner phủ kín hoàn toàn màn hình điện thoại mang lại ấn tượng mạnh với người dùng.

 

Nhờ đó người dùng sẽ nhận diện thương hiệu và sản phẩm dịch vụ rõ ràng hơn và click để tìm hiểu thông tin nhiều hơn.

 

 

 

3. Banner ảnh pop-up 300x250 
 

Banner ảnh kích thước 300x250 được pop-up giữa màn hình khi bắt đầu sử dụng ứng dụng hoặc chèn giữa các nội dung của ứng dụng. Diện tích banner phủ một phần màn hình.

 

Banner này thường được dùng khi ứng dụng chuyển màn hình, trong các màn hình chờ, màn hình tải thông tin.

 

 
 
4. Banner ảnh 320x50
 

Banner ảnh kích thước 320x50 được chèn ở header hoặc footer của màn hình điện thoại, luôn xuất hiện cùng với nội dung của ứng dụng.

 

Banner này thường được dùng nhắc lại sau khi khách hàng đã xem quảng cáo trên Video TVC hoặc banner fullscreen.

 

 
 
 Tin liên quan