3 bước kiếm tiền từ sản phẩm của bạn
Các loại hình quảng cáo

1. Icon + Text Banner

Kích thước 320x50, 640x100 (cho tablet)
Có 1 icon bên trái và text mô tả bên phải
Xuất hiện trong menu, màn hình chờ, màn hình chơi game của sản phẩm
 
 
2. Banner ảnh tĩnh và động
 
Kích thước 320x50, 640x100 (cho tablet)
Hiển thị dạng ảnh/icon ở vị trí phù hợp, có thể có hoặc không có text mô tả đính kèm
Xuất hiện trong menu, màn hình chờ, màn hình chơi game của sản phẩm
Nhấp vào quảng cáo sẽ chuyển sang trang chứa nội dung thương hiệu quảng cáo
 
3. Image Fullscreen
 
Mở khi bắt đầu chơi game/dùng sản phẩm, phải nhấn close để đóng lại mới bắt đầu chơi

 

4. Push Notification
 
Hệ thống chuyển các thông tin cập nhật quảng cáo liên quan tới game ngay trên màn hình thiết bị theo điều khiển tùy chọn của nhà quảng cáo để tăng hiệu quả tương tác của khách hàng với quảng cáo.
 
 
5. Desktop Shortcut
 
Chuyển trực tiếp icon game/sản phẩm ra màn hình ngay khi khách hàng chấp nhận tải game về. Đơn giản, dễ dàng và tăng khả năng tiếp cận nội dung của khách hàng trên màn hình thiết bị.
 
Tin khác