Tạo ứng dụng
17/09/2016

Phần này hướng dẫn cách tạo ứng dụng của bạn, đồng đăng ký ứng dụng đó tham gia vào hệ thống Amobi.

Để tạo ứng dụng bạn phải trải qua 3 bước chính

 

 

Sau khi đăng nhập, bạn truy cập vào màn hình điều khiển chính (dashboard)

 

Bước 1: Chọn loại ứng dụng

 

Trên menu trái, bạn chọn widget ứng dụng > lựa chọn nền tảng ứng dụng mà bạn phát triển: Android, iOS hay Windowphone 

 

Hình 1: Tạo widget ứng dụng

 

 

Hình 2: Chọn loại ứng dụng

 

 

Bước 2: Bổ sung thông tin ứng

 

Bạn khai báo các thông tin về ứng dụng của bạn, bao gồm: tên ứng dụng, đường dẫn chứa cài đặt ứng dụng, kênh triển khai. Bạn chú ý điền đầy đủ và chính xác thông tin về thể loại ứng dụng, kích thước màn hình, điều này sẽ giúp chúng tôi tối ưu quảng cáo trên ứng dụng của bạn. Sau đó bạn nhấn nút tạo ứng dụng. 

 

Hình 3: Khai báo thông tin

 

 

Bước 3: Tải và tích hợp thư viện AmobiSDK

 

Màn hình chuyển sang bước tích hợp thư viện AmobiSDK. Tại đây bạn có thể tải về thư viện và file hướng dẫn lập trình. Sử dụng tài liệu hướng dẫn bạn tích hợp AmobiSDK vào ứng dụng của bạn. Chú ý mỗi ứng dụng có một mã widget duy nhất, bạn phải nhập đúng mã này để chúng tôi có thể xác định được quảng cáo đến từ ứng dụng của bạn.

 

Hình 4: Tải thư viện AmobiSDK

 

 

Bạn có thể tìm hiểu chi tiết hơn cách tích hợp AmobiSDK:

- Tìm hiểu các loại hình quảng cáo của Amobi tại đây.

- Hướng dẫn tích hợp dành cho Android tại đây.

- Bản dành cho iOS tại đây. (Đang cập nhật)

- Bản dành cho WindowPhone tại đây. (Đang cập nhật)

 Tin liên quan