Quy định và điều khoản

Các Developer của hệ thống Amobi bắt buộc phải tuân thủ các chính sách sau. Vui lòng đọc kỹ các chính sách này. Nếu bạn không tuân thủ các chính sách này, chúng tôi sẽ vô hiệu việc phân phối quảng cáo đến Website/wapsite/app/game của bạn và/hoặc vô hiệu tài khoản Amobi của bạn bất kỳ lúc nào, đồng thời tịch thu toàn bộ doanh thu chưa thanh toán với bạn ngay lập tức.

 

1. Số lần nhấp chuột và hiển thị không hợp lệ

Đối với quảng cáo CPC, Developer không được nhấp vào quảng cáo của chính mình hoặc sử dụng bất kỳ phương tiện nào để làm tăng số lần hiển thị và/hoặc nhấp chuột một cách giả tạo, kể cả các phương pháp thủ công.

Amobi rất nghiêm túc trong việc xử lý hoạt động nhấp chuột không hợp lệ. Nếu chúng tôi xác định rằng một tài khoản Amobi có thể gây rủi ro cho thành viên khác của Amobi, chúng tôi có thể vô hiệu tài khoản đó để bảo vệ lợi ích cho các thành viên này. Xin lưu ý rằng Developer bị vô hiệu cho hoạt động nhấp chuột không hợp lệ hoặc vi phạm chính sách của chúng tôi sẽ không được phép tham gia hơn nữa và những Developer này sẽ không thể mở tài khoản mới.

 

2. Khuyến khích nhấp chuột

Đối với quảng cáo CPC, Developer không được yêu cầu người khác bắt buộc phải nhấp vào quảng cáo hoặc sử dụng các phương pháp triển khai đánh lừa để thu được nhấp chuột từ người dùng. Điều này bao gồm, nhưng không giới hạn, việc đề nghị trả tiền cho người dùng để xem quảng cáo hoặc thực hiện tìm kiếm, hứa hẹn tăng tiền cho các bên thứ ba cho hành vi như vậy hoặc đặt hình ảnh bên cạnh các quảng cáo riêng lẻ.

 

3. Cài đặt không hợp lệ

Đối với quảng cáo CPI (Cost per install), chúng tôi và các đối tác yêu cầu mọi cài đặt phải được thực hiện trên máy điện thoại thật, nghiêm cấm việc sử dụng máy ảo, giả lập điện thoại để tìm kiếm cài đặt.

 

Amobi rất nghiêm túc trong việc xử lý hoạt động cài đặt không hợp lệ. Nếu chúng tôi xác định rằng một tài khoản Amobi có thể gây rủi ro cho thành viên khác của Amobi, chúng tôi có thể vô hiệu tài khoản đó để bảo vệ lợi ích cho các thành viên này. Xin lưu ý rằng Developer bị vô hiệu cho hoạt động cài đặt không hợp lệ hoặc vi phạm chính sách của chúng tôi sẽ không được phép tham gia hơn nữa tịch thu doanh thu và những Developer này sẽ không thể mở tài khoản mới.

 

4. Nguyên tắc nội dung

Developer không được đặt quảng cáo Amobi cùng với nội dung vi phạm bất kỳ nguyên tắc nội dung nào của chúng tôi. Một số ví dụ bao gồm nội dung dành cho người lớn, bạo lực hoặc chủ trương phân biệt chủng tộc. Cụ thể hơn, các trang web hoặc ứng dụng có quảng cáo Amobi không được bao gồm hoặc liên kết đến:

- Nội dung khiêu dâm, nội dung người lớn hoặc nội dung dành cho người trưởng thành.

- Nội dung bạo lực.

- Nội dung liên quan đến phân biệt chủng tộc hoặc chủ trương chống lại bất kỳ cá nhân, nhóm, hay tổ chức nào.

- Hành vi xúc phạm quá mức.

- Nội dung lấy cắp dữ liệu/bẻ khóa máy tính.

- Nội dung liên quan đến cờ bạc hoặc sòng bạc.

- Nội dung về thuốc và dược phẩm bị cấm.

- Bán rượu nặng.

- Bán thuốc lá hoặc các sản phẩm liên quan đến thuốc lá.

- Bán vũ khí hoặc đạn dược.

- Bán các sản phẩm nhái hoặc bắt chước hàng hóa của nhà thiết kế.

- Nội dung liên quan đến các chương trình trả tiền cho người dùng để nhấp vào quảng cáo hoặc phiếu mua hàng, thực hiện tìm kiếm, lướt web hoặc đọc email.

- Bất kỳ nội dung nào khác bất hợp pháp, cổ vũ hoạt động bất hợp pháp hoặc vi phạm các quyền pháp lý của người khác

 

5. Nội dung có bản quyền

Developer của Amobi không được hiển thị quảng cáo Amobi trên các trang có nội dung được luật bản quyền bảo vệ, trừ khi có các quyền hợp pháp cần thiết để hiển thị nội dung đó.

 

6. Hành vi quảng cáo

Hành vi, việc xác định mục tiêu hoặc phân phối quảng cáo theo tiêu chuẩn không thể bị sửa đổi theo bất cứ cách nào mà không được Amobi cho phép một cách rõ ràng. Ví dụ: không được phép thay đổi văn bản hoặc hình ảnh của quảng cáo.

Quảng cáo không nên được lưu trước vào bộ nhớ cache, lưu vào bộ nhớ cache hoặc lưu trữ theo bất cứ phương thức nào. Tất cả quảng cáo phải được yêu cầu động và, trên các trang web trên điện thoại di động, được làm mới khi trang đó được làm mới.

 

7. Vị trí đặt quảng cáo

Chúng tôi khuyến khích Developer thử nghiệm với nhiều vị trí và bằng nhiều định dạng quảng cáo khác nhau. Tuy nhiên, Developer phải tuân thủ nguyên tắc về vị trí đặt quảng cáo sau đây.

 

7.1 Số lượng quảng cáo trên mỗi trang

Đối với ứng dụng/game: Số lượng quảng cáo trên một trang đơn lẻ không được vượt quá 1 nếu quảng cáo được sửa cho vừa với phần đầu hoặc phần cuối màn hình. Nếu trang cuộn, thì tối đa là 1 quảng cáo ở đầu và 1 quảng cáo ở cuối và cả hai quảng cáo không được xuất hiện trên cùng một trang. Không được hiển thị nhiều hơn 1 quảng cáo cùng một lúc.

- Đối với trang web/wap: Không được đặt nhiều hơn 3 quảng cáo trên mỗi trang.

 

7.2 Nguyên tắc bổ sung cho ứng dụng

- Quảng cáo không được đặt quá gần hoặc ngay bên dưới các nút hoặc bất cứ đối tượng nào khác mà người dùng có thể vô tình nhấp vào trong khi tương tác với ứng dụng của bạn.

- Quảng cáo không được đặt ở vị trí che khuất hoặc ẩn đi bất cứ vùng nào mà người dùng muốn xem khi tương tác thông thường.

- Quảng cáo không được đặt ở những vùng mà người dùng sẽ nhấp chuột ngẫu nhiên hoặc đặt ngón tay lên màn hình. Đối với các ứng dụng có loại tương tác này, chúng tôi đề xuất việc triển khai quảng cáo của chúng tôi trên tiêu đề hoặc ở trang cuối.

- Quảng cáo phải được đặt ở màn hình "cuối cùng". Phải có cách để thoát khỏi màn hình mà không nhấp vào quảng cáo (ví dụ: nút "quay lại" hoặc nút "trình đơn"). Ngoài ra, người dùng phải được thông báo rằng nút trang chủ sẽ thoát ứng dụng. 

 

7.3 Quảng cáo trong ứng dụng

Quảng cáo trong ứng dụng sẽ chỉ sử dụng phương thức SDK và sẽ sử dụng phiên bản mới nhất của SDK (trừ khi có sự đồng ý trước bằng văn bản của Amobi cho phép phương thức khác hoặc phiên bản khác).

 

8. Đối với phân phối phụ và mạng quảng cáo

 

8.1. Không có phân phối phụ

Developer không thể tham gia vào các mối quan hệ phân phối phụ (nghĩa là Amobi phải có mối quan hệ trực tiếp với Developer, thay vì thông qua một bên trung gian).

 

8.2 .Chia sẻ thông tin hạn chế

Số liệu: Developer không được chia sẻ quyền truy cập vào bảng điều khiển báo cáo Amobi (trừ khi có sự cho phép trước bằng văn bản của Amobi về các số liệu có thể chia sẻ)

Mã: Developer không được chia sẻ mã nguồn SDK của Amobi hoặc mã SDK không phải do Amobi tạo với bất kỳ bên thứ ba nào.

 

9. Tính năng Beta

Một số tính năng có thể được xác định là “Beta” hay nói cách khác là không được hỗ trợ (“Tính năng Beta”). Publisher không được tiết lộ cho bất cứ bên thứ ba nào mọi thông tin từ Tính năng Beta, sự tồn tại của Tính năng Beta không công khai hoặc truy cập vào Tính năng Beta.

ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN
Thông tin liên hệ
Thông tin thanh toán
Hoàn tất đăng kí